Slide 21

1played :

Servis za profesionalce namijenjen glazbenicima //

Galerija Pripremili smo malu galeriju glavnih djelova servisa

Opis usluge

Air play monitoring

1played sustav je servis za Air Play monitoring radio i TV postaja. Predstavlja suvremeni alat za korisnike s kombinacijom algoritama za brzu obradu i modernim web korisničkim sučeljem za pregled i dohvaćanje podataka o emitiranju glazbene snimke. Sustav daje mogućnost kontrole i praćenja emitiranja izvođača i daje novu dimenziju i kvalitetu poslovanju s vašim klijentima.

Marketinški alat

Sustav kroz svoje moderno web korisničko sučelje svim korisnicima pruža uvid u veliku količinu podataka o vremenima emitiranja određene snimke. Neki od podataka koje korisnici mogu pratiti su:
 • Točan datum i vrijeme emitiranja snimke
 • Postaja (Radio ili TV) na kojoj se snimka emitirala
 • Grad i država kojoj pripada postaja
 • Statistiku po periodu koji sam korisnik zadaje kroz aplikaciju
 • Geografsku raspršenost emitiranja putem online karte
Svi podaci se mogu pregledati putem sučelja ili preuzeti u obliku dokumenta pogodnog za rad u popularnim tabličnim kalkulatorima kao što je MS Excel čime se otvara mogućnost dodatne obrade od strane samog korisnika na način koji pogoduje njegovom poslovanju. Na ovaj način i kroz ove podatke korisnik dobija snažan marketinški alat gdje u svakom trenutku može pratiti stanje emitiranja snimki svojih izvođača tj. klijenata i pravovremeno poduzimati potrebne korake.

Unaprjeđenje promocije

Prava informacija u pravo vrijeme omogućuje korisnicima 1played sustava unaprjeđenje promocije njihovih klijenata. Pregledni i u svakom trenu dostupni podaci o emitiranju snimki koji se mogu pregledati s računala ali i sa modernih mobilnih uređaja pružaju korisniku čvrsti temelj za poduzimanje daljnjih akcija za još bolju promociju svojih klijenata.

Modularnost

Sustav je u potpunosti vlastito rješenje što predstavlja odličnu platformu za brzu nadogradnju. Na taj način je moguće u potpunosti pokriti specifične korisnikove poslovne procese. U Republici Hrvatskoj u suradnji s korisnicima prilagođeni su alati koji generiraju tjedne top liste koje se trenutno koriste kao aktualne nacionalne top liste i objavljuje se na radio i tv postajama.

Pohrana i sigurnost podataka

Audio otisak (fingerprint)

Rad cijelog sustava temelji se na uzimanju audio otiska (engl. Audio fingerprint) snimke koja se dostavi u sustav. U osnovi otisak predstavlja skup od par tisuća brojeva povezani posebnim slijedom u jedinstveni niz poseban za svaku snimku. Ovaj otisak trajno se pohranjuje u bazi podataka za razliku od snimke koja se nakon uzimanja otiska trajno briše iz sustava.
Putem otiska nije moguće rekonstruirati audio zapis niti preslušavati snimku čime se štite autorska prava.
U realnom vremenu sustav ovaj otisak traži u otiscima koji se uzimaju iz streama radio ili tv postaja te ova metoda predstavlja osnovu cijele detekcije.

Meta podaci o snimci

U 1played sustavu se ne čuva cijela snimka već samo njezin digitalni otisak povezan na meta podatke o snimci. Podaci koji opisuju određenu snimku su:
 • ISRC
 • Naziv snimke
 • Naziv albuma
 • Izvođač / Izvođači
 • Diskograf / Diskografi
 • Tip (Domaća ili Strana)
 • Godina izdanja
Svi podaci se prikazuju korisnicima i omogućeno je pretraživanje istih, uvid u detalje prema svakom podatku kao i izvoz za daljnju obradu.

Vlastiti serveri

Cijeli sustav postavljen je na vlastitoj infrastrukturi servera koji su smješteni u data centru u Republici Hrvatskoj priključeni na brzi Internet stalnom konekcijom. Obrada podataka je pola sata nakon puštanja u eteru. Toliko je potrebno našim serverima da procesiraju puštene snimke na postajama i pronađu odgovarajuće otiske.
Za održavanje se brine vlastiti tim stručnjaka te imamo osiguran stalni monitoring i backup u slučaju pada i neometan nastavak rada.
Redovito se sustav proširuje novim i modernim hardwareom kako bi se u svakom trenu osigurao optimalno funkcioniranje sustava koji se sve više širi uvođenjem monitoringa novih postaja i spremanjem novih digitalnih audio otisaka snimki.

Snimka se ne zadržava

Bitna stavka za naše korisnike je da sustav ne zadržava audio snimku niti na jednom serveru. Obrada snimke traje desetak sekundi nakon čega se u bazu trajno pohranjuje digitalni audio otisak, dok se audio zapis trajno uklanja. Na taj način štite se sva autorska prava jer je nemoguće putem sustava 1played u bilo kojem obliku reproducirati, slušati ili preuzeti audio zapis snimke.

Trajna pohrana podataka o detekciji

Podaci o vremenu emitiranja trajno se pohranjuju u bazu podataka što omogućava korisnicima da u svakom trenutku mogu doći do bilo kojeg podataka od početka korištenja sustava i tako usporediti podatke o emitiranu iz prošlosti s onima trenutnima i dobiti bolju sliku napredovanja svojih klijenata.

Backup u Europi

Dostupnost sustava, sigurnost podataka kao i njihova trajnost bitna su nam stavka, te je zbog toga osiguran i trajni backup u data centru u Njemačkoj. Ovakva postavka sustava s vlastitim serverima i backupom u Europi omogućavaju 99% dostupnost sustava kao i veliku brzinu rada i odziva

Brzina i točnost obrade

Prvi rezultati već nakon pola sata

Velika brzina sustava omogućava korisnicima da već nakon pola sata od emitiranja snimke u eteru dobiju rezultate unutar svojeg korisničkog računa.

Trostruka provjera rezultata

Da bi se postigla velika preciznost osim sustava prepoznavanja u realnom vremenu postoje još dva sustava koja rade sporiju obradu nakon što prvi završi svoj posao. Ovi sustavi prolaze još jednom kroz audio otiske radijskih postaja i provjeravaju sporijim tempom da li je sve u redu detektirano. Rezultati svih analiza se obrađuju i dostavljaju na pregled u korisnička sučelja.

Pokrivenost

Monitoring radio postaja

Sustav je u potpunosti implementiran na području Republike Hrvatske gdje prati sve radio postaje koje imaju Internet stream (oko 150 radio postaja). Također sustav u ovom trenutku prati oko 15 radio postaja iz zemalja u regiji, a kapacitet dodavanja novih radio postaja je neograničen.

Monitoring TV postaja

Osim radio postaja sustav ima mogućnost monitoringa tv postaja. Trenutno u Republici Hrvatskoj se radi monitoring 11 tv postaja koje emitiraju putem DVB-T signala. Ovaj monitoring zahtjeva poseban hardware kojeg osiguravamo u sklopu korištenja sustava.

Neograničen broj streamova

Cijeli sustav od hardwera do programskih rješenja izrađen je modularno i omogućava jednostavnu nadogradnju i širenje. Zbog toga ne postoji ograničenje u broju streamova koji će se pratiti niti količini snimaka čije se emitiranje želi evidentirati